Powstanie Styczniowe

22 stycznia 2023 lborkowski 0

W dniu dzisiejszym obchodzimy 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Był to kolejny zryw narodowowyzwoleńczy skierowany przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Początkowo planowany na wiosnę, jednak w wyniku […]