Harmonogram spotkań

Lp. Termin Tematyka
1.        21.09.2022r. (środa) 18.00 Spotkania z wychowawcami – wybór rad oddziałowych, delegatów do Rady Rodziców, dokumentacja szkoły.
2.        17.11.2022r.

18.00

Spotkanie z wychowawcami – analiza wyników nauczania,

Dzień otwarty – konsultacje.

Pedagogizacja 

3.        31.01.2023r.

18.00-19.30-

Klasyfikacja śródroczna – wyniki. Spotkania indywidualne wychowawców z rodzicami.
4.        17.04.2023r. Spotkanie ogólne – śródsemestralne, dzień otwarty.

Pedagogizacja.

9. Czerwiec 2021r. Spotkanie podsumowujące pracę Rady Rodziców

W trakcie roku szkolnego mogą odbywać się dodatkowe spotkania z rodzicami zgodnie z potrzebami.

Informację otrzymają uczniowie oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i Facebooku.