Harmonogram spotkań

Lp. Termin Tematyka
1.        31.08.2021r. Omówienie zasad funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym. Informacja o szczepieniach.
2.        20.09.2021r. Spotkania z wychowawcami – wybór rad oddziałowych, delegatów do Rady Rodziców, dokumentacja szkoły.
3.        16.11.2021r. Spotkanie z wychowawcami – analiza wyników nauczania,

Dzień otwarty – konsultacje.

Pedagogizacja 

4.        27.01.2022r.- Klasyfikacja śródroczna – wyniki.
5.        27.04.2022r. Spotkanie ogólne – śródsemestralne, dzień otwarty.

Pedagogizacja.

9. Czerwiec 2021r. Spotkanie podsumowujące pracę Rady Rodziców

W trakcie roku szkolnego mogą odbywać się dodatkowe spotkania z rodzicami zgodnie z potrzebami.

Informację otrzymają uczniowie oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i Facebooku.