Rada pedagogiczna

 1. mgr Joanna Adamczyk – pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
 2. mgr Jolanta Bednarek – edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka
 3. mgr Leszek Borkowski – wychowanie fizyczne, muzyka, historia
 4. mgr Iwona Dragańska – informatyka
 5. mgr Dorota Duplicka – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 6. mgr Paulina Nitek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne, język migowy
 7. mgr Sylwia Błaszczak – religia, zajęcia świetlicowe
 8. mgr inż. Joanna Kisiołek – chemia, fizyka, technika, zajęcia świetlicowe,
 9. mgr Bogusława Kulińska – język polski, historia, zajęcia świetlicowe,
 10. mgr Daniel Małek – język niemiecki
 11. mgr Ewa Orlińska – biblioteka szkolna
 12. mgr Joanna Zielińska – matematyka
 13. mgr Izabela Sionek – język angielski
 14. mgr Agnieszka Walicka – edukacja wczesnoszkolna, przyroda
 15. mgr Ryszard Wiśniewski – wychowanie fizyczne
 16. mgr Małgorzata Żakowska – nauczanie wczesnoszkolne, logopedia, 
 17. mgr Ewa Sławińska – oddział przedszkolny, zajęcia świetlicowe,
 18. Aleksandra Witkowska – edukacja przedszkolna
 19. mgr Marek Kujawa – geografia, WOS
 20. mgr Małgorzata Malczewska – biologia
 21. mgr Agnieszka Pruska – pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne.
 22. mgr Daria Engwert-Owczarek – psycholog