Dokumenty szkolne

Zarządzenie Nr 8 dyrektora szkoły w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 Zarządzenie nr 8

Zarządzenie Nr 9

Zarządzenie Nr 10

Zarządzenie Nr 11 z dnia 27.01.2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

O szkole

Regulamin przerw międzylekcyjnych

Regulamin korzystania z szafek skrytkowo-ubraniowych

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły na lata 2017-2022

Zasady korzystania z telefonów komórkowych

Statut Szkoły Podstawowej im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie – Statut_compressed-1 

Procedury COVID 19

Aneks do programu wychowawczo-profilaktycznego 2021.2022