Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY: Zuzanna Jamka

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Sandra Mostowska

SKARBNIK: Szymon Bogusz

SEKRETARZ: Adam Winnicki

OPIEKUN: mgr Sylwia Błaszczak