Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY: Maja Orlińska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

SKARBNIK: 

SEKRETARZ

OPIEKUN: mgr Sylwia Błaszczak, mgr Agnieszka Kacprzak