Rada Rodziców

Anna Mróz Wieczorek – przewodnicząca Rady Rodziców

Michał Mocarski – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Monika Wawrzyńczak – sekretarz Rady Rodziców

Maria Juras – skarbnik