Kalendarz uroczystości

Lp.

 

Nazwa uroczystości Zasięg uroczystości Osoba odpowiedzialna Termin
1.         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 Szkolno-środowiskowa Dyrektor, wychowawcy 01.09.2022r.
2.         Święto Szkoły – dzień patrona

Konkurs wiedzy o patronie

 

szkolna – SSU

-wychowawcy

-Dyrektor Szkoły

16.09.2022r.
3.         Sprzątanie Świata Szkolno-środowiskowa p. Małgorzata Żakowska 09.2022r.
4.         Z Bogiem w nowy rok szkolny – Msza Święta Szkolno-środowiskowa Sylwia Błaszczak 05.09.2022r.

(niedziela – 12.00)

5.         Święto Edukacji Narodowej – pasowanie przedszkolaków, przyrzeczenie i pasowanie ucznia klasy I klasowa p. A. Witkowska, p. M. Żakowska, p. Ewa Sławińska, SSU 13.10.2022r.

czwartek

6.         Dzień papieski szkolna Sylwia Błaszczak 10.2022r
7.         Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych szkolna p. A. Walicka 01-31.10.2022r.???
8.         Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki klasowa p. E. Orlińska, X.2022r.
9.         Szkoła Pamięta szkolna Wychowawcy, SSU XI.2022
10.     Święto Niepodległości szkolna B. Kulińska 10.11.2022r.

środa

11.     Śniadanie daje moc klasowa Wychowawcy – gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym, lekcja wychowawcza (zapis tematu w dzienniku). XI.2022r.
12.     Światowy Dzień Praw Dziecka szkolna p. J. Adamczyk XI.2022r.

 

13.     BÓBR – międzynarodowy konkurs informatyczny – SKRZAT/JUNIOR szkolna p. Małgorzata Żakowska

p. I. Dragańska

XI.2022r.
14.     Światowy Dzień Pluszowego Misia klasowa Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I-III 25.XI.2022r.

(piątek)

15.     Andrzejki szkolna p. S. Błaszczak, p. E. Feliga 25.XI.2022r.

(piątek)

16.     Mikołajki klasowa Wychowawcy klas 06.12.2022r.

(wtorek)

17.     Jasełka – spotkanie opłatkowe szkolno-środowiskowa p. S. Błaszczak, L. Borkowski, 20.12.2022r.

(wtorek)

18.     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy szkolna SSU 01.2023r.
19.     Dzień Bezpiecznego Internetu szkolna,

środowiskowa

p. I. Dragańska II.2023r.
20.     Szkolny Dzień Babci i Dziadka szkolno-środowiskowa Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I-III 19.01.2023r.

(czwartek)

21.     Zabawa choinkowa szkolna Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas I-III 20.01.2023r.

(piątek)

22.     Dzień otwarty w oddziale przedszkolnym klasowa p. A. Witkowska, p. Ewa Sławińska 01-08.03.2023r
23.     Gminny Turniej w dwa ognie z okazji św., Żołnierzy Wyklętych gminna p. R. Wiśniewski 28.02.2023r.
24.     Pierwszy Dzień Wiosny szkolna p. A. Walicka 21.03.2023r.

(wtorek)

25.     Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa szkolna p. Ewelina Feliga 21.03.2023r.

(wtorek)

26.     Światowy Dzień Świadomości Autyzmu szkolna p. Ewelina Feliga 31.03.2023r.

(piątek)

27.     VI Edycja powiatowego konkursu Ortograficznego dla klas III powiatowa p. M. Żakowska IV.2023r.
28.     Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tydzień bibliotek szkolnych szkolna p. E. Orlińska 04/05.2023r.
29.     Europejski Dzień Śniadania szkolna wychowawcy .04.2023r.
30.     Dzień Ziemi szkolna p. D. Duplicka 21.04.2023r.
31.     Konstytucja 3 Maja – rocznica uchwalenia szkolna p. M. Kujawa 29.04.2023r.
32.     Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa szkolna p. J. Kisiołek .05.2023r.
33.     Wycieczka Szkolna/kolonie letnie szkolna p. Leszek Borkowski .VI/VII.2023r.
34.     Karta rowerowa – spotkanie z policjantem szkolna p. J. Kisiołek VI.2023r.
35.     Zakończenie roku szkolnego szkolna Dyrektor szkoły

p. J. Kisiołek

 

 

23.06.2023r.