Rada rodziców

Bogumił Szymański – przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Wawrzyńczak – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Justyna Żakowska – sekretarz Rady Rodziców

Maria Juras – skarbnik