Zajęcia pozalekcyjne

Udział w zajęciach jest dobrowolny wg zainteresowań i potrzeb uczniów.

 

 


 


  


 


 


 


PEDAGOG

 

 

 LOGOPEDA

 

 

BIBLIOTEKA

             

 

ŚWIETLICA

PONIEDZIAŁEK   12.35 – 15.30

WTOREK                12.35 – 15.30

ŚRODA                    12.35 – 15.30

CZWARTEK           12.35 – 15.30

PIĄTEK                   12.35 – 15.30