Rada pedagogiczna

 1. mgr Joanna Adamczyk – pedagog
 2. mgr Jolanta Bednarek – edukacja dla bezpieczeństwa
 3. mgr Leszek Borkowski – wychowanie fizyczne, muzyka
 4. mgr inż. Maria Domińczak – język angielski, przyroda, biologia
 5. mgr Iwona Dragańska – informatyka
 6. Dorota Duplicka – oddział przedszkolny
 7. mgr Ewelina Feliga – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 8. mgr Maria Jarka – religia
 9. mgr inż. Grażyna Justyńska – matematyka, technika
 10. mgr inż. Joanna Kisiołek – chemia, fizyka
 11. mgr Bogusława Kulińska – język polski, plastyka, historia
 12. mgr Małgorzata Malczewska – biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
 13. mgr Daniel Małek – język niemiecki
 14. mgr Ewa Orlińska – biblioteka szkolna, geografia
 15. mgr Izabela Sionek – nauczanie wczesnoszkolne, język angielski
 16. mgr Mariola Stępień – geografia
 17. mgr Elżbieta Cichońska – nauczanie wczesnoszkolne
 18. mgr Agnieszka Walicka – edukacja wczesnoszkolna
 19. mgr Mirosława Winnicka – biblioteka szkolna, język polski, historia
 20. mgr Ryszard Wiśniewski – wychowanie fizyczne
 21. mgr Małgorzata Żakowska – nauczanie wczesnoszkolne, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne