Rada pedagogiczna

 1. mgr Joanna Adamczyk – pedagog
 2. mgr inż Maria Domińczak – język angielski, przyroda, biologia
 3. Dorota Duplicka – oddział przedszkolny
 4. mgr Maria Jarka – religia
 5. mgr inż. Grażyna Justyńska – matematyka, informatyka, technika
 6. mgr Joanna Kisiołek – chemia, fizyka
 7. mgr Bogusława Kulińska – język polski, plastyka, historia
 8. mgr Daniel Małek – język niemiecki
 9. mgr Ewa Orlińska – biblioteka szkolna, geografia
 10. mgr Izabela Sionek – nauczanie wczesnoszkolne, język angielski
 11. mgr Elżbieta Cichońska – nauczanie wczesnoszkolne
 12. mgr Mirosława Winnicka – biblioteka szkolna, język polski, historia
 13. mgr Małgorzata Żakowska – nauczanie wczesnoszkolne, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 14. mgr Marzena Cichy – rewalidacja