Rada pedagogiczna

 1. mgr Joanna Adamczyk – pedagog
 2. mgr Jolanta Bednarek – edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka
 3. mgr Leszek Borkowski – wychowanie fizyczne, muzyka, doradztwo zawodowe
 4. mgr inż. Maria Domińczak – język angielski, przyroda, biologia
 5. mgr Iwona Dragańska – informatyka
 6. Dorota Duplicka – oddział przedszkolny, plastyka
 7. mgr Ewelina Feliga – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 8. mgr Sylwia Błaszczak – religia
 9. mgr Dorota Bieńczyk – matematyka
 10. mgr inż. Joanna Kisiołek – chemia, fizyka, technika
 11. mgr Bogusława Kulińska – język polski, plastyka, historia
 12. mgr Daniel Małek – język niemiecki
 13. mgr Ewa Orlińska – biblioteka szkolna
 14. mgr Mariola Stępień – geografia
 15. mgr Elżbieta Cichońska – edukacja wczesnoszkolne
 16. mgr Agnieszka Walicka – edukacja wczesnoszkolna
 17. mgr Mirosława Winnicka – język polski, historia,WOS
 18. mgr Ryszard Wiśniewski – wychowanie fizyczne
 19. mgr Małgorzata Żakowska – nauczanie wczesnoszkolne, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 20. mgr Ewa Sławińska – oddział przedszkolny