Dokumenty szkolne

O szkole

Regulamin przerw międzylekcyjnych

Regulamin korzystania z szafek skrytkowo-ubraniowych

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły na lata 2017-2022

Zasady korzystania z telefonów komórkowych

Statut Szkoły Podstawowej im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie – Statut_compressed-1 

Zarządzenie Nr 11.2020.2021 dyrektora szkoły w sprawie ogranicz

Zarządzenie Nr 12.2020.2021 dyrektora szkoły w sprawie ogranicz

Zarządzenie Nr 13.2020.2021 dyrektora szkoły w sprawie ogranicz

Zarządzenie NR 14.2021.2021 dyrektora szkoły w sprawie ogranicz

Zarządzenie Nr 15.2020.2021 dyrektora szkoły w sprawie ogranicz

Procedury COVID 19

Zarządzenie Nr 16.2020.2021 dyrektora szkoły w sprawie ogranicz