Godziny dowozu dzieci do szkoły

1 września 2020 lborkowski 0

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki podczas korzystania z autobusu szkolnego!!!   7:30   DŁUGA 7:32   ŁĘG 7:33   SKUTKI I 7:34   SKUTKI II 7:35   HELENÓW I 7:36   […]

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

30 sierpnia 2020 lborkowski 0

1 września rozpoczynamy naukę w formie stacjonarnej. Uwzględniając obecną sytuację związaną z Koronawirusem Covid 19 oraz wytyczne GIS i MEN, nowy rok rozpoczniemy według następującego […]

WAŻNE

16 marca 2020 lborkowski 0

Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonymi pismami: pismo MKO do rodziców i opiekunów 12.03.2020 (1) pismo MKO do uczniów 12.03.2020 (1)