Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY: Julia Wieczorek

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Jakub Kornacki

SKARBNIK: Amelia Mocarska

SEKRETARZ: Sandra Mostowska

OPIEKUN: mgr Ewelina Feliga