Rada Rodziców

Sylwia Orlińska – przewodnicząca Rady Rodziców

Marcin Dałek – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Małgorzata Orlińska – sekretarz Rady Rodziców

Maria Juras – skarbnik