Plan lekcji

PLAN LEKCJI DOSTĘPNY W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM NA PLATFORMIE „LIBRUS”