Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Dni ustawowo wolne od zajęć:

 • 01 listopada 2020 r.(niedziela) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2020r. (środa) – Święto Niepodległości
 • 23-31 grudnia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.2021 r. (piątek)– Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021r. (środa) – Święto Trzech Króli
 • 01 – 31.01.2021 – Ferie Zimowe
 • 04 – 06.04.2021r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 05.2021r (sobota) – Święto Pracy
 • 05.2021r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych wynikające z rozporządzenia:

 • 2 listopada 2020r.
 • 12 i 13 listopada 2020r.
 • Egzamin ósmoklasisty: język polski – 25.05.2021r.; 2. matematyka – 26.05.2021r.;                3. język obcy nowożytny – 27.05.2021
 • 06.2021r.- (piątek po Bożym Ciele)

 

SEMESTRY:

 • I SEMESTR – 01.09.2020r – 15.01.2021r.
 • II SEMESTR – 18.01.2021r. – 25.06.2021 r.

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

(Realizacja uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju)

Lp. Nazwa uroczystości Zasięg uroczystości Osoba odpowiedzialna Termin
1.         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Szkolno-środowiskowa Dyrektor, wychowawcy 01.09.2020r.
2.         Święto Szkoły – dzień patrona

Konkurs wiedzy o patronie

 

szkolna Delegacja na grób patrona szkoły płk Ludwika Głowackiego.

– SSU

-Dyrektor Szkoły

16.09.2019r.
3.         Sprzątanie Świata Szkolno-środowiskowa p. Małgorzata Żakowska 09.2020r.
4.         Z Bogiem w nowy rok szkolny – Msza Święta Szkolna Dla chętnych 06.09.2020r.

Godz. 12.00

5.         Święto Edukacji Narodowej – pasowanie przedszkolaków, przyrzeczenie i pasowanie ucznia klasy I klasowa p. D. Duplicka, p.E. Cichońska, p. Ewa Sławińska, SSU 14.10.2019r

środa

6.         Dzień papieski klasowa wychowawcy 10.2019r
7.         Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych szkolna p. M. Domińczak 01-31.10.2019r.
8.         Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki klasowa p. E. Orlińska, X.2020r.
9.         Święto Niepodległości klasowa wychowawcy 10.11.2020r.

wtorek

10.     Śniadanie daje moc klasowa wychowawcy XI.2020r.
11.     Światowy Dzień Praw Dziecka szkolna p. J. Adamczyk XI.2020r.

 

12.     BÓBR – międzynarodowy konkurs informatyczny – SKRZAT szkolna p. Małgorzata Żakowska XI.2020r.
13.     Światowy Dzień Pluszowego Misia klasowa Wychowawcy klas 0-III 25.XI.2020r.

 

14.     Mikołajki klasowa Wychowawcy klas 06.12.2019r.
15.     Jasełka – spotkanie opłatkowe szkolno-środowiskowa p. S. Błaszczak, L. Borkowski, 21.12.2019r.

(poniedziałek)

16.     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy szkolna SSU 01.2020r.
17.     Dzień Bezpiecznego Internetu szkolna,

środowiskowa

p. I. Dragańska  
18.     Szkolny Dzień Babci i Dziadka szkolno-środowiskowa Wychowawcy klas 0-III 15.01.2021r.

(wtorek)

19.     Dzień otwarty w oddziale przedszkolnym klasowa p. D. Duplicka, p. Ewelina Sławińska 01-08.03.2021r
20.     Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Ziemi, szkolna p. M. Domińczak 19.03.2021r.
21.     Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa szkolna p. Ewelina Feliga 19.03.2021r.
22.     Światowy Dzień Świadomości Autyzmu szkolna p. Ewelina Feliga 31.03.2021r.
23.     VI Edycja powiatowego konkursu Ortograficznego dla klas III powiatowa p. M. Żakowska IV.2021r.
24.     Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich szkolna p. E. Orlińska .04.2021r.
25.     Europejski Dzień Śniadania szkolna p. Dorota Duplicka .04.2021r.
26.     Konstytucja 3 Maja – rocznica uchwalenia szkolna wychowawcy 30.04.2021r.
27.     Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa szkolna p. J. Kisiołek .05.2021r.
28.     Tydzień bibliotek szkolna p. E. Orlińska V.2021r.
29.     Wycieczka Szkolna szkolna p. Leszek Borkowski .VI.2021r.
30.     Karta rowerowa – spotkanie z policjantem szkolna p. J. Kisiołek VI.2021r.
31.     Zakończenie roku szkolnego szkolna Dyrektor szkoły

p. M. Domińczak

 

 

25.06.2021r.