Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Lp. Nazwa uroczystości Zasięg uroczystości Osoba odpowiedzialna Termin
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 Szkolno-środowiskowa Dyrektor, p. Bogusława Kulińska, 03.09.2018r.
2. Święto Szkoły – dzień patrona szkolna Delegacja na grób patrona szkoły płk Ludwika Głowackiego.

Konkurs wiedzy o patronie – SSU

09.2018r.
3. Sprzątanie Świata Szkolno-środowiskowa p. Małgorzata Żakowska 09.2018r.
4. Z Bogiem w nowy rok szkolny Szkolna p. Maria Jarka 09.2018r.
5. Ludzie z pasją szkolna Leszek Borkowski

Rada Pedagogiczna

Cały rok
6. Święto Edukacji Narodowej – pasowanie przedszkolaków, przyrzeczenie i pasowanie ucznia klasy I szkolna p. D. Duplicka, p. Agnieszka Walicka, SSU 12.10.2018r
7. Dzień papieski szkolna p. Maria Jarka 10.2018r
  Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych szkolna p. M. Domińczak 01-31.10.2018r.
8. Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki klasowa p. E. Orlińska, X.2018r.
9. Święto Niepodległości Szkolno-środowiskowa p. Bogusława Kulińska .11.2018r.
10. Śniadanie daje moc szkolna p. Małgorzata Żakowska 08.XI.2018r.
11. Światowy Dzień Praw Dziecka szkolna p. J. Adamczyk 20.11.2018r.
12. Andrzejki szkolna p. Grażyna Justyńska 30.11.2018r.
13. Światowy Dzień Pluszowego Misia szkolna Wychowawcy klas 0-III 23.XI.2018r.
14. Mikołajki klasowa Wychowawcy klas 06.12.2018r.
15. Jasełka – spotkanie opłatkowe szkolno-środowiskowa p. M. Jarka 20.12.2018r.
16. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy szkolna SSU 01.2019r.
  Dzień Bezpiecznego Internetu szkolna p. I. Dragańska  
17. Szkolny Dzień Babci i Dziadka szkolno-środowiskowa Wychowawcy klas 0-III 18.01.2019r.
18. Zabawa choinkowa szkolna Rada Rodziców 25.01.2019r.
19. Dzień otwarty w oddziale przedszkolnym klasowa p. D. Duplicka 01-08.03.2019r
20. Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Ziemi szkolna p. M. Domińczak 21.03.2019r.
21. Gminny Turniej w Dwa Ognie międzyszkolna p. Ryszard Wiśniewski 03/04.2019r.
22. Podsumowanie konkursu na ozdobę wielkanocną Szkolno-środowiskowa p.Leszek Borkowski

p. Kulińska Bogusława

07.IV.2019r.

niedziela

23. VI Edycja powiatowego konkursu Ortograficznego dla klas III powiatowa p. M. Żakowska IV.2019r.
24. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich szkolna p. E. Orlińska 04.2019r.
25. Europejski Dzień Śniadania szkolna p. Dorota Duplicka 24.04.2019r.
26. Konstytucja 3 Maja – rocznica uchwalenia szkolna p. Mirosława Winnicka 26.04.2019r.
27. Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa szkolna p. Grażyna Justyńska 07.05.2019r.
28. Tydzień bibliotek szkolna p. E. Orlińska V.2019r.
29. Dzień Matki i Ojca

Festyn Rodzinny

Szkolno-środowiskowa Wychowawcy klas 0-III

Dyrektor szkoły

 

25.05.2019r.

 

30. Wycieczka Szkolna szkolna p. B. Kulińska 04-07.VI.2019r.
31. Karta rowerowa – spotkanie z policjantem szkolna p. J. Kisiołek VI.2019r.
29. Zakończenie roku szkolnego szkolna Dyrektor szkoły

p. Mirosława Winnicka

 

21.06.2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2 listopada 2018r.,(piątek)
 • 2 stycznia 2019r.
 • 15 kwietnia 2019 r.(poniedziałek), 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), 17 kwietnia 2019 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty
 • 2 maja – Święto Flagi

 

Dni ustawowo wolne od zajęć:

 • 01 listopada 2018 r.(czwartek) – Wszystkich Świętych
 • 23-31 grudnia 2018 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.2019 r. (wtorek)– Nowy Rok
 • 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. – Ferie Zimowe
 • 04 – 23.04.2019r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 05.2019r – Święto Pracy
 • 05.2019r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2019r. – Ferie letnie