Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna

Nowy Rok

23-31 grudnia 2017 r.

01. 01. 2018 r.

Ferie zimowe 15 -28 stycznia

2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 -3.04.2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

2 i 3 listopada 2017 r.

30 kwiecień 2018 r.

2 maja 2018 r. Dzień Flagi

4 maja 2018 r. 

1 czerwca 2018 r. /piątek po Bożym Ciele/