Godziny dowozu dzieci do szkoły

1 września 2020 lborkowski 0

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki podczas korzystania z autobusu szkolnego!!!   7:30   DŁUGA 7:32   ŁĘG 7:33   SKUTKI I 7:34   SKUTKI II 7:35   HELENÓW I 7:36   […]

Ku pamięci ofiarom września 1939r.

19 września 2019 lborkowski 0

W dniu dzisiejszym, tj. 19.09.2019r. poczet naszej szkoły uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w kościele w Młodzieszynie, odprawionej przez proboszcza młodzieszyńskiej parafii, ks. Dariusza Kuźmińskiego, […]

Msza Święta w kościele w Giżycach

29 października 2018 lborkowski 0

W dniu 28.10.2018r., uczniowie naszej szkoły występowali w kościele w Giżycach z przedstawieniem opowiadającym o proboszczu giżyckiej parafii, ks. Janie Szczepańskim, który został pojmany przez […]

Trampoliny – lekcja WF

5 stycznia 2018 lborkowski 0

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcji WF-u w HANGARZE 646 w Warszawie. Pod opieką trenerów poznawali podstawy akrobatyki łącząc sport z zabawą. Lekcja składała się […]

Święto Edukacji Narodowej

16 października 2017 lborkowski 0

W dniu 13 października 2017r. uroczyście obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Na początku, przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wprowadzili sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie dyrektor, […]

Znów sprzątaliśmy świat…

30 września 2017 lborkowski 0

Jak co roku we wrześniu trwała ogólnopolska akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA 2017”, której inicjatorem (od 1994r) jest Fundacja NASZA ZIEMIA. SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA to wspólna lekcja poszanowania […]